Αρχείο Βασιλικής Σπυρίδωνος Καρακίτσου – Φωτογραφία Νο2

Αναμνηστική φωτογραφία των καθηγητών της Ζωσιμαίας Σχολής στο αστεροσκοπείο της νέας Ζωσιμαίας Σχολής. με προσανατολισμό προς τη λίμνη (Ανατολική πλευρά). Φωτογραφία του 1956 ή των αρχών του 1957

Α/Α ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 Καρακίτσος Σπυρίδων Φυσικός
2 Παπανικολάου Σαράντης Φιλόλογος
3 Τζουμάκας Δημήτριος Μαθηματικός
4 Δεβέκος Παναγιώτης Μαθηματικός
5 Χουλιάρας Σωτήριος Φιλόλογος
6 Πρίτσος Ευάγγελος Φιλόλογος
7 Κωσταδήμας Κωνσταντίνος Φιλόλογος
8 Βοντετσιάνος Θωμάς Μουσικός
9 Νικολός Σωτήριος Φιλόλογος
10 Χατζηγιάννης Ευθύμιος Γυμναστής
11 Γεροντικός Αρσένης Γαλλικών
12 Μπάης Μιχαήλ Φυσικός