Αρχείο Σπ. Καρακίτσου – Φωτογραφίες Νο 21 & 22

Μετά την παρέλαση

 

596.2

Μετά το τέλος της παρελάσεως για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 1956, ο καθηγητής της Ζωσιμαίας Σχολής Σπυρίδων Καρακίτσος φωτογραφίστηκε παρέα με τους μαθητές των Ιωαννίνων που συμμετείχαν στην παρέλαση (δυστυχώς δεν κατέστη δυνατή η αναγνώριση προσώπων)  
Στο πίσω μέρος της φωτογραφίας υπάρχει η σημείωση: “Μαζί με το τμήμα Γυμνασίου Αρρένων  25-3-11956”. Οι μαθητές του Γυμνασίου Αρρένων ξεχωρίζουν από τους μαθητές της Ζωσιμαίας Σχολής από το ότι το πηλήκιο τους καλύπτεται από ένα λευκό κάλυμμα (μάλλον εορταστικό κάλυμμα το οποίο φορούσαν μόνον κατά την διάρκεια της παρελάσεως).

 

 

 

596.3

Οι καθηγητές της Ζωσιμαίας Σχολής Σπυρίδων Καρακίτσος (Φυσικός) και Δημήτριος Τζουμάκας (Μαθηματικός) περιστοιχισμένοι από μαθητές τους, μετά το τέλος της παρελάσεως (φωτογραφία αχρονολόγητη)