Αρχείο Σπ. Καρακίτσου – Φωτογραφία Νο 20

596.1

Από την εκδρομή στην Κέρκυρα των τελειοφοίτων μαθητών της Ζωσιμαίας Σχολής την άνοιξη του 1961. Μερικοί από τους μαθητές που αποφοίτησαν εκείνη τη χρονιά αποθανατίζονται στο Αχίλλειο, μπροστά από τον πίνακα του επελαύνοντος Αχιλλέα. Εμφανίζονται κατά σειρά (εξ αριστερών προς τα δεξιά): Κωνσταντίνος Βολωνάσης, (νεώτερος μαθητής γιός του Γυμνασιάρχη), Γεωργούλας, Άγνωστος, Κώτσης Παύλος (Μθηματικός – Μετεωρολόγος), Σάχαλος Ιωάννης (Πολιτικός Μηχανικός και Φυσικός, Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, στον Τομέα Ραδιοηλεκτρολογίας), Μπασάς Γιώργος (Τοπογράφος Μηχανικός και Πολιτικός Μηχανικός), Σπυρίδων Καρακίτσος (Καθηγητής Φυσικής) και Βαζακίδης Ιωάννης (Ιατρός Μικροβιολόγος)