Αρνητές του διαλόγου

Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τα Πρότυπα Σχολεία (12 Μαΐου 2015) ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας κ. Τάσος Κουράκης, αρνούμενος την οποιαδήποτε τεκμηρίωση των προτάσεων του, αποφάσισε αυθαίρετα και για αδιευκρίνιστους λόγους, την εξαίρεση του Λυκείου της Ζωσιμαίας Σχολής από τα Πρότυπα Σχολεία! Όπως αποδεικνύεται από τα Πρακτικά της Βουλής, ο κ. Τάσος Κουράκης, αν και προκλήθηκε επ’ αυτού, αρνήθηκε επίμονα τον διάλογο επί του θέματος και, κάνοντας κατάχρηση του πλεονεκτήματος της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, επέβαλε την άποψη του.
Φαίνεται όμως ότι η τακτική της αποφυγής του διαλόγου απέκτησε και άλλους μιμητές στο Υπουργείο Παιδείας.
Η Ένωση Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων υπέβαλε,  από τον Οκτώβριο 2015 μέχρι τον Μάρτιο 2016, τέσσερα (4) έγγραφα με τα οποία ζητούσε από τον Υπουργό Παιδείας να προχωρήσει στην νομοθετική ρύθμιση που απαιτείται για τη λειτουργία του Προτύπου Λυκείου της Ζωσιμαίας Σχολής. Μέχρι τώρα δεν πήραμε ουδεμία απάντηση πλην όμως, εξαντλώντας όλα τα περιθώρια συνδιαλλαγής, ζητήσαμε να έχουμε μία επείγουσα συνάντηση μαζί του, με την ελπίδα ότι το αίτημα μας θα τύχει της ευλόγου ευνοϊκής μεταχείρισης.
Παράλληλα απεστάλησαν και τρεις (3) επιστολές στον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) η οποία, σημειωτέον, έχει αρμοδιότητες Συμβούλου του Υπουργού για θέματα λειτουργίας των Προτύπων και των Πειραματικών στοιχείων και τα μέλη της οποίας διορίζονται με Υπουργική απόφαση. Με αυτές τις επιστολές ενημερώναμε τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Π.Π.Σ. για τις προτάσεις που υποβάλαμε στον κ. Υπουργό Παιδείας και του ζητούσαμε επίμονα «να έχουμε μία συνάντηση μαζί σας, για να σας εκθέσουμε αναλυτικά τις απόψεις μας»
 Την 1η επιστολή την υποβάλαμε την 12η Οκτωβρίου 2015, χωρίς να έχουμε καμμία θετική ανταπόκριση.
Την 2η επιστολή την υποβάλαμε την 10η Νοεμβρίου 2015 και είχε και αυτή την ίδια τύχη.
Μετά την αποστολή της 3ης επιστολής (14 Δεκεμβρίου 2015) λάβαμε ένα έγγραφο της Δ.Ε.Π.Π.Σ. με το οποίο μας ενημέρωναν ότι αποφασίστηκε «ο προγραμματισμός μιας συνάντησης με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Της Ένωσης Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής». Αποφασίστηκε μεν, αλλά ουδέποτε πραγματοποιήθηκε τέτοια συνάντηση, μιας και δεν πήραμε κάποια σχετική πρόσκληση.
Επειδή πιστεύουμε ότι ο ειλικρινής διάλογος αποτελεί τη βάση της δημοκρατίας και βοηθάει στην αμοιβαία κατανόηση και στην δίκαιη επίλυση των όποιων προβλημάτων ανακύπτουν, θεωρούσαμε βεβαία την πρόσκληση μας από τη  Δ.Ε.Π.Π.Σ. όταν αυτή θα εξέταζε το ΥΠΟΜΝΗΜΑ των φορέων και των προσωπικοτήτων των Ιωαννίνων που υποβλήθηκε την 1η Φεβρουαρίου 2016. Αντί προσκλήσεως όμως λάβαμε, την 2α Μαρτίου 2016, ένα νέο έγγραφο, από το οποίο πληροφορηθήκαμε ότι συζητήθηκε το θέμα της Ζωσιμαίας Σχολής., για μια φορά ακόμη ερήμην ημών.
Επισημαίνουμε ιδιαίτερα το γεγονός ότι η Δ.Ε.Π.Π.Σ. δεν ασχολήθηκε καθόλου με την ουσία του αιτήματός μας και δεν απάντησε στα δύο καίρια ερωτήματα: α) για ποιους λόγους δεν ενεκρίθη η λειτουργία του Προτύπου Λυκείου της Ζωσιμαίας Σχολής και β) σε ποιο Πρότυπο Λύκειο θα συνεχίσουν τις σπουδές τους οι μαθητές του Προτύπου Γυμνασίου της Ζωσιμαίας Σχολής. Όμως αντί συγκεκριμένης και τεκμηριωμένης απαντήσεως (θετικής ή αρνητικής), στο συγκεκριμένο έγγραφο διατυπώνονται διάφορες αοριστολογίες οι οποίες, εκτός του ότι δεν είναι εύκολα κατανοητές, βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση, αφ’ ενός μεν με το πνεύμα και το γράμμα του Ν. 4327/2015 περί Προτύπων Σχολείων, αφ’ ετέρου δε με την εκπαιδευτική παράδοση της ιστορικής Ζωσιμαίας Σχολής και με τη βούληση του συνόλου της κοινωνίας των Ιωαννίνων.
Κατά τη δική μας γνώμη είναι άστοχη η διατύπωση της άποψης σύμφωνα με την οποία  οι θεσμικοί εκπρόσωποι της κοινωνίας των Ιωαννίνων που υπέγραψαν το σχετικό ΥΠΟΜΝΗΜΑ  (δηλαδή ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων και Πρόεδρος των Αγαθοεργών Καταστημάτων, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, όλοι οι Δήμαρχοι του Νομού Ιωαννίνων, οι πέντε (5), από τους έξη (6), πρώην Δημάρχους Ιωαννίνων, οι τρεις (3) βουλευτές και πρώην βουλευτές του Νομού Ιωαννίνων, η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος και τρία (3) ακόμη Σωματεία των Ηπειρωτών της διασποράς, το σύνολο, σχεδόν, των επαγγελματικών, επιστημονικών και πολιτιστικών Συλλόγων και Σωματείων της πόλεως των Ιωαννίνων, το σύνολο των Συλλόγων Αποφοίτων και των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των ιστορικών Προτύπων Σχολείων της χώρας και ογδόντα τρεις (83) προσωπικότητες του ακαδημαϊκού, επιστημονικού, καλλιτεχνικού και επαγγελματικού χώρου) «δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αιτήματος περί χαρακτηρισμού του Λυκείου Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων ως Προτύπου» και ότι αυτό το δικαίωμα παρέχεται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ .– αυθαίρετα και κατά παράβαση των κειμένων διατάξεων και των δημοκρατικών αρχών – μόνο «στα όργανα της ίδιας της σχολικής μονάδας».
Θεωρούμε δε άδικο το να αρνούνται κυβερνητικά όργανα π.χ. στον Μητροπολίτη και Πρόεδρο του φορέα που διαχειρίζεται το κληροδότημα Νικολάου Ζωσιμά το δικαίωμα να ζητάει την λειτουργία της ιστορικής Ζωσιμαίας Σχολής ως Προτύπου Σχολείου, όταν το Ελληνικό Δημόσιο εκμεταλλεύεται – κατά παράβαση των κανόνων δικαίου και χωρίς την καταβολή ουδενός μισθώματος – την περιουσία της Ζωσιμαίας Σχολής (οχτώ (8) διδακτήρια στα οποία στεγάζονται 27 Δημόσια Σχολεία με 4.700 μαθητές – ετήσιο τεκμαρτό ενοίκιο ίσο με 2.650.000 € περίπου)
 

Συντάκτης: Αθανάσιος Δάλλας