Αντίδραση των Αποφοίτων της Ζ.Σ. στο σχέδιο κατάργησης των Προτύπων Σχολείων. Ίδρυση της «Ένωσης Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων»

Τον παρελθόντα Φεβρουάριο 2015 και μέσα σε ένα χρονικό διάστημα λίγων ημερών, διαδραματίστηκαν ορισμένα σημαντικά γεγονότα, καθοριστικά για το μέλλον των Προτύπων Γυμνασίων και Λυκείων Δημόσιας Εκπαίδευσης.

Η νέα Κυβέρνηση ανακοίνωσε, αρχικά, την κατάργηση όλων των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων αλλά, μετά τις σφοδρές αντιδράσεις του Τύπου και της πνευματικής ηγεσίας του τόπου, αποφάσισε τη λειτουργία μόνο πέντε (5) Προτύπων Σχολείων σε όλη τη χώρα, μεταξύ των οποίων όμως δεν συμπεριλαμβάνονταν το αρχαιότερο σχολείο της Ελλάδος, η Ζωσιμαία Σχολή.

Επειδή η Ζωσιμαία Σχολή διέτρεχε τον κίνδυνο της οριστική διαγραφής της από την εκπαιδευτική ιστορία της πατρίδας μας, θα ανέμενε κανείς  να αντιδράσουν στα σχέδια της κυβέρνησης και να ηγηθούν της προσπαθείας για την αποκατάσταση της εκπαιδευτικής τάξης στην «πόλη των γραμμάτων» εκείνοι οι φορείς που θεωρούνται ως οι «καθ’ ύλην αρμόδιοι» φορείς για την προάσπιση των συμφερόντων και της εκπαιδευτικής παράδοσης της ιστορικής Σχολής της πόλης μας. Δυστυχώς όμως όλοι τους επέλεξαν να δηλώσουν «απόντες». Πολιτικοί, βουλευτές, Δήμος Ιωαννιτών και λοιποί φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Αγαθοεργά Καταστήματα Ιωαννίνων, Εκκλησιαστική ηγεσία, Σύλλογος Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής, Επιστημονικά, Επαγγελματικά και Πολιτιστικά Σωματεία της πόλης μας παρέμειναν όλοι τους αδρανείς και αδιαφόρησαν παντελώς για τις εξελίξεις.

Προ αυτής της καταστάσεως, μία ομάδα παλαιών μαθητών της Ζωσιμαίας Σχολής, αναλογιστήκαμε τις ευθύνες μας και αποφασίσαμε να αντιδράσουμε οργανωμένα προς πάσα κατεύθυνση, για την ανατροπή της διαγραφόμενης προοπτικής και μέχρι επιτεύξεως των, αδιαπραγμάτευτων, στόχων μας που αποβλέπουν α) στην λειτουργία της Ζωσιμαίας Σχολής ως Προτύπου Σχολείου και β) στην σύνδεση της Σχολής με το Κληροδότημα Νικολάου Ζωσιμά.

Θεωρήσαμε ότι καταστάσεις, παρόμοιες με αυτή που διαμορφώθηκε μετά τις τελευταίες εξελίξεις (εξαγγελίες Υπουργείου Παιδείας και αδράνεια των φορέων των Ιωαννίνων), δεν αντιμετωπίζονται ούτε ανατρέπονται με προσωπικές παρεμβάσεις και ενέργειες και ότι ήταν, πλέον, αναγκαία η συγκρότηση ενός ευρύτερου μετώπου ενδιαφερομένων πολιτών και η εκπροσώπηση του από ένα πιο συλλογικό όργανο. Με βάση αυτό το σκεπτικό αποφασίσαμε αμέσως την οργάνωσή μας σε νόμιμο Σωματείο με την επωνυμία  ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ.

Οι σκοποί του Σωματείου περιγράφονται ως εξής:

  • Η καθιέρωση του θεσμού των Προτύπων Σχολείων μέσης εκπαίδευσης (Γυμνάσια και Λύκεια) και η λειτουργία αυτών των σχολείων με τους δικούς τους, ιστορικά αιτιολογημένους, κανόνες.

  • Η λειτουργία της Ζωσιμαίας Σχολής (Γυμνάσιο και Λύκειο) ως Προτύπου Σχολείου, συνδεδεμένου αναπόσπαστα με την εκπαιδευτική παράδοση του Ιστορικού εκπαιδευτηρίου που ιδρύθηκε από την Αδελφότητα Ζωσιμαδών.

  • Η σύνδεση της Ζωσιμαίας Σχολής με το Κληροδότημα Νικολάου Ζωσιμά κατ’ εφαρμογή των όσων περιγράφονται στο Άρθρο Ε’ της διαθήκης Νικολάου Ζωσιμά και των διατάξεων του “Κώδικας κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών ” Ν. 4182/2013.

  • Η συνεργασία με άλλους συλλόγους, σωματεία και φορείς που έχουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς

Αξίζει εν προκειμένω να τονιστεί ότι οι σκοποί του Σωματείου και τα αντίστοιχα πεδία δράσεως είναι αδιαπραγμάτευτα και υποχρεωτικά για τα μέλη μας και ότι η αποδοχή τους (ή η απόρριψή τους) δεν εξαρτάται από την οποιαδήποτε συγκυριακή πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όσοι Απόφοιτοι της Ζωσιμαίας Σχολής συμφωνούν με τους στόχους μας, εγκρίνουν τις ενέργειες μας και επιθυμούν να συμπράξουν μαζί μας, καλούνται να επικοινωνήσουν με την Προσωρινή Διοίκηση του Σωματείου μας, είτε ηλεκτρονικά (sakisdallas@otenet.gr), είτε τηλεφωνικά (6973-34.74.74)

Παράλληλα καλούμε όλους τους «καθ’ ύλην αρμόδιους» φορείς των Ιωαννίνων να συνεργαστούν μαζί μας γιατί πιστεύουμε  ότι με τη δική τους σύμπραξη μπορούμε να αυξήσουμε σημαντικά πιθανότητες επιτυχίας μας. Ας μη ξεχνάμε άλλωστε ότι οι παρακαταθήκες των Εθνικών μας Ευεργετών και η εκπαιδευτική παράδοση της Ζωσιμαίας Σχολής ανήκουν στα πολιτιστικά και πνευματικά περιουσιακά στοιχεία της πόλης μας. Ανήκουν σε όλους μας! Αντίστοιχα δε και η υποχρέωση προάσπισης της εκπαιδευτικής μας κληρονομιάς θα πρέπει να βαρύνει όλους μας!

Ευχόμαστε η έκκληση μας να βρει και την ανάλογη ανταπόκριση!

 

 

Συντάκτης: Αθανάσιος Δάλλας