Ήπειρος – Μυθολογία, Ιστορία

Ήπειρος – Μυθολογία, Ιστορία

Έπρεπε να περάσουν  αρκετά χρόνια μετά το τέλος των μαθητικών μου σπουδών, για να πληροφορηθώ την ύπαρξη του μύθου του κατακλυσμού του Δευκαλίωνα, ενώ χρειάστηκε να περάσουν πολλά ακόμη χρόνια για να πληροφορηθώ την ύπαρξη και των δύο άλλων σχετικών ελληνικών μύθων: “του κατακλυσμού του Ωγύγη” και “του κατακλυσμού του Δάρδανου”. Στο σχολείο μας είχαν μάθει μόνο τον κατακλυσμό του Νώε και μάλιστα στα πλαίσια της διδασκαλίας των Θρησκευτικών και με το περίβλημα της «εξ αποκαλύψεως» αλήθειας.

Από τότε γεννήθηκε μέσα μου η εύλογη απορία: γιατί δεν έχουν ενταχθεί στο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα τόσοι και τόσοι σημαντικοί και όμορφοι ελληνικοί μύθοι, όταν μάλιστα κάτω από τον πέπλο της μυθοπλασίας είναι ευδιάκριτη και κάποια ιστορική πραγματικότητα όπως π.χ. η, με απόλυτη ακρίβεια, χρονολογημένη γεωλογική διαμόρφωση του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων (Κατακλυσμός του Δάρδανου). Και δεν αναφέρομαι βέβαια στα όσα περιέχονται στο σχολικό πρόγραμμα για τους Θεούς του Ολύμπου, τον Ηρακλή, τον Θησέα και τον Τρωικό πόλεμο. Αναφέρομαι στους ιδιαίτερης πνευματικής, ηθικής και ιστορικής αξίας μύθους, που θα μας επέτρεπαν να μελετήσουμε βαθύτερα τον τρόπο με τον οποίο ιστορούσαν οι πρόγονοι μας τους θεούς και τους ήρωες τους, να παρακολουθήσουμε καλύτερα την πολυαίωνη πορεία του έθνους μας και να καλλιεργήσουμε την αυτογνωσία μας, αξιολογώντας την φιλοσοφική και την ιστορική πλευρά τους.

Δίδραχμο του Κοινού των Ηπειρωτών

02.3α Νόμισμα

Κεφαλή του Διός Δωδώνης και της Διώνης

Από την άλλη πλευρά η Ελληνική ιστορία διδάσκεται στα σχολεία μας κατά ένα τρόπο που έχει προκαλέσει τις έντονες αντιδράσεις της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, των πνευματικών ηγετών και των Μ.Μ.Ε.. Μεγάλης σημασίας γεγονότα που επηρέασαν αποφασιστικά την πορεία του έθνους μας υποβαθμίζονται στα βιβλία της ιστορίας. Ενδεικτικά: η ζωή και το έργο του Μεγάλου Αλεξάνδρου «αναλύονται» σε δέκα (10) αράδες, ο Βασιλεύς Πύρρος σε τρεις (3) αράδες, η σφαγή και ο διωγμός των Ελλήνων της Σμύρνης παρουσιάζεται ως «συνωστισμός». Είναι δε αξιοσημείωτο ότι αυτή η «εκπαιδευτική γραμμή» υποστηρίζεται από όλες – σχεδόν – τις πολιτικές παρατάξεις!

Βασιζόμενος στη γνώση και στην πείρα που απέκτησα στα κατοπινά χρόνια, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι η κλασσική παιδεία που αποκτήσαμε στο σχολείο ήταν, κατά την πιο επιεική έκφραση, πολύ ελλιπής. Το εκπαιδευτικό σύστημα δεν μας επέτρεψε να έρθουμε σε επαφή με τα βαθύτερα νοήματα και διδάγματα της ελληνικής μυθολογίας και δεν μας έδωσε τη δυνατότητα να ακούσουμε κάτι για εκείνους τους ελληνικούς μύθους που, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, συνδέονται με την καταγωγή των Ηπειρωτών και των Ελλήνων. Επίσης δεν διδαχθήκαμε ποτέ ή μάθαμε πολύ λίγα πράγματα για σημαντικά γεγονότα που σχετίζονται με την μακρά ιστορία των Ηπειρωτών.

Τέτοια κείμενα θα καταχωρηθούν στην Κατηγορία «Ήπειρος – Μυθολογία, Ιστορία» της ιστοσελίδας μας. Οι δικές μου δυνατότητες είναι περιορισμένες γιατί δεν διαθέτω τις ειδικές επιστημονικές γνώσεις για τέτοιου είδους εργασία. Από την πλευρά μου θα επιχειρήσω να παρουσιάσω μόνο έτοιμα κείμενα αναγνωρισμένων επιστημόνων, με την απαιτούμενη επεξεργασία προσαρμογής στις απαιτήσεις της ηλεκτρονικής έκδοσης, παρμένα από επίσημα και σοβαρά επιστημονικά και ιστορικά συγγράμματα.

Απευθύνω πρόσκληση σε όσους από τους αναγνώστες της ιστοσελίδας – ιστορικούς, αρχαιολόγους, φιλόλογους, ερευνητές, μελετητές κ.λ.π. – που συμμερίζονται τις απόψεις που διατυπώθηκαν παραπάνω, να μας στείλουν τα δικά τους κείμενα για δημοσίευση. Τα περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον.

Συντάκτης: Αθανάσιος Δάλλας