Άμεσες ενέργειες της «Ένωσης Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων»

Όπως έχουμε αναφέρει σε άλλο άρθρο της Ιστοσελίδας την 19η Φεβρουαρίου 2015 δημοσιεύθηκε η πληροφορία, σύμφωνα με την οποία η Ζωσιμαία Σχολή  δεν συμπεριλαμβάνονταν μεταξύ των πέντε (5) Σχολείων που θα λειτουργούσαν – τελικά – σαν Πρότυπα.

Η 19η Φεβρουαρίου 2015 θα πρέπει να καταγραφεί ως η ημερομηνία που πάρθηκε η απόφαση της Ίδρυσης της «Ένωσης Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων». Ήταν η ημέρα που περισσότεροι από 20 Απόφοιτοι της Ζωσιμαίας Σχολής, επικοινωνήσαμε τηλεφωνικά μεταξύ μας και – μιας και θεωρήσαμε ως οριστική την απροθυμία των άλλων φορέων να παρέμβουν υπέρ της ιστορικής Ζωσιμαίας Σχολής – αποφασίσαμε να ενεργήσουμε συντεταγμένα και δυναμικά για την επαναλειτουργία της Προτύπου Ζωσιμαίας Σχολής και για την σύνδεση της με το Κληροδότημα Νικολάου Ζωσιμά. 

  1. Υποβολή προτάσεων προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας

 Χωρίς καμμία χρονοτριβή συντάξαμε επιστολή την οποία καταθέσαμε την επομένη, 20 Φεβρουαρίου 2015, στον Υπουργό Παιδείας κ. Αριστείδη Μπαλτά (με κοινοποίηση στον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας κ. Τάσο Κουράκη) και με την οποία α) τον ενημέρωναμε για τα πραγματικά δεδομένα που αφορούν στην ιστορία των Προτύπων Σχολείων και την σύνδεση τους με Κληροδοτήματα και β) δηλώναμε ότι κάθε σχεδιασμός του Υπουργείου Παιδείας που δεν θα συμπεριελάμβανε και τη Ζωσιμαία Σχολή, θα βρίσκονταν σε πλήρη αναντιστοιχία με τα πραγματικά δεδομένα και την ιστορία της Ελληνικής εκπαίδευσης.

Η 1η επιτυχία μας δεν άργησε να έλθει. Τα επιχειρήματά μας αποδείχθηκαν πειστικά και έτσι, χάρις στην δική μας παρέμβαση, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας επείσθη για το δίκαιο των αιτημάτων μας, ανακάλεσε την αρχική της απόφαση και ενέταξε τη Ζωσιμαία Σχολής στα πέντε (5) Σχολεία που πρόκειται να λειτουργήσουν σαν Πρότυπα. Προηγήθηκε η αρχική προφορική διαβεβαίωση του Υπουργού κ. Αριστείδη Μπαλντά και λίγο αργότερα ήρθε και η πρώτη γραπτή απόδειξη περί του ότι η Κυβέρνηση προχωράει στη σύσταση των 5 Προτύπων Σχολείων μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται πλέον και η Ζωσιμαία Σχολή.  Την 5 Μαρτίου 2015 ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας κ. Τάσος Κουράκης συνέταξε το έγγραφο υπ’ αριθμόν 36579/Δ6 που φέρει ως «θέμα» τον τίτλο «Υποβολή πρότασης επί των κριτηρίων και του τρόπου εισαγωγής των μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη των εξής γυμνασίων που θα ορισθούν με νομοθετική ρύθμιση ως πρότυπα: Π.Π.Γ. Ιωνίδειος Σχολή, Βαρβάκειο Π.Π.Γ., Π.Π.Γ. Αναβρύτων, Π.Π.Γ. Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων, Π.Π.Γ. Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης».

  1. Συνεργασία με τους Συλλόγους Αποφοίτων των ιστορικών Προτύπων Σχολείων

 Συμμετέχουμε στο (άτυπο) συντονιστικό όργανο των Συλλόγων Αποφοίτων των ιστορικών Προτύπων Σχολείων, δηλαδή της Βαρβακείου Σχολής, της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, της Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων, της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά, του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών, του Α’ Προτύπου Πειραματικού Γυμνασίου και Λυκείου  Αθηνών και του Ζαννείου Πειραματικού Πειραιά.

Σκοπός του προαναφερθέντος οργάνου είναι η συνεχής παρακολούθηση των ενεργειών του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τα Πρότυπα Σχολεία, η επεξεργασία και υποβολή κοινών προτάσεων και η προάσπιση του θεσμού των Προτύπων Σχολείων.

Την 9η Μαρτίου 2015 απευθύναμε επιστολή στον Υπουργό Παιδείας κ. Αριστείδη Μπαλτά (με κοινοποίηση στον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας κ. Τάσο Κουράκη) και με την οποία τους ενημερώναμε για τις γενικές μας θέσεις περί Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων, εκθέσαμε τις απόψεις μας  για τον τρόπο διεξαγωγής των εισαγωγικών εξετάσεων  και ζητούσαμε να έχουμε συνάντηση μαζί τους για να συζητήσουμε τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των Προτύπων Σχολείων.

Μέχρι τώρα δεν είχαμε κάποια θετική αντίδραση εκ μέρους του υπουργείου και η περαιτέρω στάση μας θα καθοριστεί στις επόμενες συνεδριάσεις του προαναφερθέντος άτυπου Οργάνου.

  1. Συνεργασία με το Γυμνάσιο της Ζωσιμαίας Σχολής

 Βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με το (Πρότυπο) Γυμνάσιο της Ζωσιμαίας Σχολής και ενημερώνουμε την Διεύθυνση του σχολείου για τις ενέργειες μας και για τις προτάσεις που υποβάλουμε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.

  1. Πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση του αιτήματος που αφορά τη σύνδεση της Ζωσιμαίας Σχολής με το Κληροδότημα Νικολάου Ζωσιμά.

Την 15η Μαρτίου 2015 απευθύναμε επιστολή προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων, με την οποία του γνωστοποιούσαμε την ίδρυση της ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και προβάλαμε την αναγκαιότητα λήψης αποφάσεως επί του αιτήματος που είχε υποβληθεί την 24η Φεβρουαρίου 2015 αφορούσε στη σύνδεση της Ζωσιμαίας Σχολής με το Κληροδότημα Νικολάου Ζωσιμά.

Το αίτημα μας προς τον Δήμο Ιωαννιτών έχει ως εξής:

  • για να ικανοποιηθεί και το δεύτερο κριτήριο επιλογής των σχολικών μονάδων που θα λειτουργήσουν ως Πρότυπα Σχολεία, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για την άμεση διευθέτηση της εκκρεμότητας που αφορά στη σύνδεση της Σχολής με το Κληροδότημα Νικολάου Ζωσιμά.
  • υιοθετούμε στο σύνολό της την πρόταση που σας υποβλήθηκε με την, εν θέματι, σχετική επιστολή και ζητάμε να θεωρεί η συγκεκριμένη πρόταση ως υποβληθείσα και εκ μέρους της ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ
  • αντιπροσωπεία του Σωματείου μας αποτελούμενη από τους κ.κ.: Κουλίδα Κωνσταντίνο, Επιθεωρητή Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πάνου Δημήτριο, Ιατρό, Παντούλα Μιχάλη, Φιλόλογο και πρώην Βουλευτή, Παπασταύρο Αναστάσιο Αρχιτέκτονα και πρώην Δήμαρχο Ιωαννίνων και Σιαμόπουλο Κωνσταντίνο, Καθηγητή Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα παραστεί στη σχετική συζήτηση για να υποστηρίξει – εάν απαιτηθεί – ενώπιον του Δημοτικού Συμβούλιο, το δίκαιο του αιτήματός μας.

Επικοινωνήσαμε πρόσφατα με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Παπαδιώτη, ο οποίος μας ενημέρωσε ότι το αίτημα μας διενεμήθη ήδη σε όλες τις δημοτικές παρατάξεις και μας υποσχέθηκε ότι θα εισαχθεί στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

 

Συντάκτης: Αθανάσιος Δάλλας